piektdiena, 2001. gada 24. augusts

Vēl kāda pasena Liepājas panorāma

Kāda retrospektīva atskatīšanās uz Liepājas dienvidgalu, kāda tā krietnus gadus atpakaļ. Uzņemts ar filmiņas ziepju trauciņu.
Starp citu, 1920. gadā Līvas laukumā notika sērijveida velosipēdu ražošana T. Antonišķa darbnīcā. Uzņēmuma produkcijai tika dots Līvas nosaukums. Dažādo Latvijas valdības muitas ierobežojumu dēļ velosipēdu noieta tirgus bija neliels, taču arī tas nekavēja fabrikā ražot līdz pat 1000 velosipēdu gadā. Tā lūk!

piektdiena, 2001. gada 17. augusts

Šaursliežu dzelzsceļa tilts pār Bārtas upi

2001. gada vasarā bijām Bārtas upes krastā. Brienot cauri nātrēm, nonācām gluži vai kā rēgu pasaulē. Brikšņos atradām šo tiltu, par ko nekā nezināju. Tagad gan noskaidroju, ka kādreiz Dubeņus un Rucavu savienoja šaursliežu dzelsceļš. Pār Bārtas upi Ječu tuvumā upi škērsoja šāds tilts. Varens tilts, patiesi! Iedomājaties skatu, kad no meža varenai lokomatīves taurei švilpjot un melnus dūmus mesdams, upi šķērso bānītis, kas ved ļaudis uz Rucavu. Diemžēl, šo brīnišķo transporta artēriju likvidēja pagājušā gadsimta sešdesmito gadu sākumā. Viena šī tilta daļa tagad ir Grobiņā. No tās uztaisīts gājēju tiltiņš aiz Grobiņas pilsdrupām. Būtu brīnišķi, ja šī tilta pārpalikumi vismaz tiktu saglabāti nākamajām paaudzēm. Bet, kas par to domās?